top of page

Każdy rodzic, który mieszka poza granicami swojego kraju i wychowuje dzieci w rodzinie dwu- lub wielojęzycznej, wie jak trudne jest nauczenie  pociech posługiwania się swoim językiem ojczystym.

Polacy mieszkający w Konstancji od lat borykali się z tym samym problemem, czyli brakiem instytucji wychodzącej naprzeciw ich potrzebom, tęsknotom i zainteresowaniom. 

W 2008 roku kilkoro rodziców mających dzieci

w podobnym wieku, wtedy jeszcze przedszkolnym, podjęło próbę regularnych spotkań, opartych na wspólnej zabawie. I tak od jesieni dzieci i ich rodzice raz w miesiącu w sobotnie popołudnia wraz z innymi śpiewali, czytali, bawili się i rozmawiali po polsku. Najchętniej śpiewano wtedy piosenkę pt.

My jesteśmy krasnoludki... I tak powstała pierwsza nazwa: „Polskie Krasnoludki” - do dziś utożsamiana z najmłodszą grupą dzieci. 

Po długich przygotowaniach, w styczniu 2011 w nowych salach odbyły się pierwsze lekcje języka polskiego dla uczniów nowo zarejestrowanej Szkoły Polskiej „Kleks”. Szkoła powstała z myślą o dzieciach dwujęzycznych, mieszkających w Niemczech (jak również w Szwajcarii), dla których język polski jest językiem drugim.

Dzieci uczęszczają na lekcje w szkołach niemieckich,

w piątkowe popołudnia kształtują swoją drugą tożsamość, często głęboko zakorzenioną w Polsce.

Dzieci nie tylko pogłębiają wiedzę w zakresie języka polskiego, nie tylko ćwiczą wymowę polskich głosek, poznają zasady polskiej pisowni i uczą się biegłego porozumiewania polszczyzną, ale poznają również polską tradycję i kulturę, zostają wprowadzane

w zagadnienia historii i geografii Polski. 

Równie ważne jest dla nas pokazanie dzieciom, jak pięknie jest wzrastać w dwóch językach, na pograniczu dwóch kultur. Przebywanie w polskiej szkole pokazuje dzieciom, że nie są odosobnione w posługiwaniu się polszczyzną.

Stowarzyszenie Polskie „Kleks” e.V. jest stowarzyszeniem powstałym z inicjatywy rodziców i przede wszystkim przez nich finansowanym.

Po długich rozmowach i wielu przemyśleniach oraz pięcioletnim doświadczeniu nazwa naszego Stowarzyszenia (Szkoła Polska "Kleks") została

w lutym 2016 zmieniona na: Stowarzyszenie Polskie "Kleks". Do tej pory w centrum zainteresowania Stowarzyszenia stały dzieci i zajęcia przybliżające

im język i kulturę polską. Dzięki nowej nazwie, chcielibyśmy zaprosić wielu innych Polaków mieszkających nad Jeziorem Bodeńskim do wspólnych spotkań.

Aktualny Statut Stowarzyszenia:

(wersja niemiecka: luty, 2016)

 

 

bottom of page