"Kleksy"

Lekcje w Szkole Polskiej „Kleks” mają charakter zajęć dodatkowych. Ani postępy uczniów, ani ich obecność na lekcjach nie są w żaden sposób oceniane. Szkoła nie przygotowuje

do egzaminów.

 

Program nauczania opracowany został zgodnie z podstawą programową dla dzieci uczących się w szkołach polskich

za granicą, dopasowany jest jednak zawsze do umiejętności

i potrzeb każdego dziecka. Za pracę na lekcji i w domu dzieci nagradzane są drobnym upominkiem.

 

Zajęcia „Kleksa” odbywają się w każdy piątek i trwają jedną godzinę zegarową (60 minut). Opłata semestralna wynosi: 

90 € za pierwsze dziecko i 45 € za drugie dziecko (rodzeństwo).

 

Lekcje prowadzone są w salach szkoły językowej Sprachendienst w każdy piątek od godziny 16.00 do 18.15

w dwóch grupach wiekowych:

 

16.00-17.00 Kleksy w wieku 5-7 lat

17.15-18.15 Kleksy starsze

"Kleksy" spotykają sie w piątki w szkole językowej  

Sprachendienst

Wallgutstraße 3, 78462 Konstanz

"Kleksy"

Lekcje „Kleksa” mają charakter dodatkowych zajęć szkolnych. Ani postępy uczniów, ani ich obecność na lekcjach nie są w żaden sposób oceniane. Szkoła nie przygotowuje do egzaminów.

Program nauczania opracowany został zgodnie 

z podstawą programową dla dzieci uczących się w szkołach polskich za granicą, dopasowany jest jednak zawsze do umiejętności i potrzeb każdego dziecka.

Zajęcia odbywają się w następujących grupach:

Dzieci w wieku przed- i wczesnoszkolnym, Kleksy I (Młodsze Kleksy, 8-9 lat) spotykają się co sobotę od 10:45 do 11:45 online. Bawiąc się poszerzają polskie słownictwo, uczą się czytania i pisania po polsku.

Dzieci nieco starsze, Kleksy II (Średnie Kleksy, 10-12 lat), pracują co sobotę  od 9:30 do 10:30 na lekcjach językowych online, zgłębiając tajniki pisania i czytania po polsku.

Kleksy III (Starsze Kleksy, powyżej 12 lat) to dzieci w wieku ponadpodstawowym. Grupa ta spotyka się w poniedziałki w godzinach 19:30 - 20:30 online.

Kleksy IVgrupa dzieci szkolnych, niemówiących lub słabo 

mówiących po polsku, jest jeszcze w trakcie formowania się. Na lekcjach dzieci te uczą się podstaw języka polskiego.

Aktualnie z powodu pandemii zajęcia odbywają się online. 

Opłata za semestr wynosi 90 € za pierwsze dziecko oraz 82 € za drugie dziecko (80%). Formularz zgłoszeniowy obejmuje cały rok szkolny, od września do lipca. Opłaty mogą być uiszczane z góry za cały rok lub za każdy semestr osobno.

Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia stają się automatycznie członkami Stowarzyszenia i zobowiązują się do opłacenia rocznej składki członkowskiej w wysokości 20 €. Nabywają tym samym wszelkie prawa i obowiązki członka stowarzyszenia, m. in. uczestnictwo raz w roku w zebraniu oraz prawo głosu). 

Szkolny plan zajęć został przygotowany zgodnie z planem ferii w niemieckim systemie oświaty w Badenii-Wirtembergii, ze szczególnym uwzględnieniem szkół w Konstancji.

Kleksy I (Młodsze Kleksy) spotykają sie w soboty (10:45-11:45).

Tradycyjne miejsce spotkań poza pandemią jest Treffpunkt Petershausen (Georg-Elser-Platz 1, 78467 Konstanz).

Kleksy II (Średnie Kleksy) spotykają sie w soboty (9:30-10:30). Tradycyjne miejsce spotkań poza pandemią jest Treffpunkt Petershausen (Georg-Elser-Platz 1, 78467 Konstanz).