"Kleksy"

Lekcje w Szkole Polskiej „Kleks” mają charakter zajęć dodatkowych. Ani postępy uczniów, ani ich obecność na lekcjach nie są w żaden sposób oceniane. Szkoła nie przygotowuje

do egzaminów.

 

Program nauczania opracowany został zgodnie z podstawą programową dla dzieci uczących się w szkołach polskich

za granicą, dopasowany jest jednak zawsze do umiejętności

i potrzeb każdego dziecka. Za pracę na lekcji i w domu dzieci nagradzane są drobnym upominkiem.

 

Zajęcia „Kleksa” odbywają się w każdy piątek i trwają jedną godzinę zegarową (60 minut). Opłata semestralna wynosi: 

90 € za pierwsze dziecko i 45 € za drugie dziecko (rodzeństwo).

 

Lekcje prowadzone są w salach szkoły językowej Sprachendienst w każdy piątek od godziny 16.00 do 18.15

w dwóch grupach wiekowych:

 

16.00-17.00 Kleksy w wieku 5-7 lat

17.15-18.15 Kleksy starsze

"Kleksy" spotykają sie w piątki w szkole językowej  

Sprachendienst

Wallgutstraße 3, 78462 Konstanz

"Kleksy"

Lekcje „Kleksa” mają charakter dodatkowych zajęć szkolnych. Ani postępy uczniów, ani ich obecność na lekcjach nie są w żaden sposób oceniane. Szkoła nie przygotowuje do egzaminów.

Program nauczania opracowany został zgodnie 

z podstawą programową dla dzieci uczących się w szkołach polskich za granicą, dopasowany jest jednak zawsze do umiejętności i potrzeb każdego dziecka.

Zajęcia odbywają się w następujących grupach:

Dzieci w wieku przed- i wczesnoszkolnym, Kleksy I (Młodsze Kleksy, 5-7 lat) spotykają się co sobotę od 10:30 do 12:00 w salce  przy parafii Bruder Klaus. Bawiąc się poszerzają polskie słownictwo i przygotowują się do nauki czytania i pisania po polsku.

Dzieci nieco starsze, Kleksy II (Średnie Kleksy, 7-9 lat), pracują co sobotę  od 10:30 do 12:00 na lekcjach językowych w Treffpunkt Petershausen, zgłębiając tajniki pisania i czytania po polsku.

Kleksy III (Starsze Kleksy, powyżej 9 lat) to dzieci w wieku późno- i ponadpodstawowym. Grupa ta spotyka się co piątek w godzinach 15:30 - 16:30 w salach Sprachendienst.

Kleksy IVgrupa dzieci szkolnych, niemówiących lub słabo 

mówiących po polsku, spotyka się również w piątki w godzinach 16:30 - 17:30 w salach Sprachendienst. Na lekcjach dzieci te uczą się podstaw języka polskiego.

Opłata za semestr wynosi 90 € za pierwsze dziecko oraz 82 € za drugie dziecko (80%). Formularz zgłoszeniowy obejmuje cały rok szkolny, od września do lipca.

Opłaty mogą być uiszczane z góry za cały rok lub

za każdy semestr osobno.

Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia stają się automatycznie członkami Stowarzyszenia

i zobowiązują się do opłacenia rocznej składki członkowskiej w wysokości 20 €. Nabywają tym samym wszelkie prawa i obowiązki członka stowarzyszenia, m. in. uczestnictwo raz w roku

w zebraniu oraz prawo głosu). 

Szkolny plan zajęć został przygotowany zgodnie

z planem ferii w niemieckim systemie oświaty

w Badenii-Wirtembergii, ze szczególnym uwzględnieniem szkół w Konstancji.

Kleksy I (Młodsze Kleksy) spotykają sie w soboty (10:30-12:00)

w Bruder Klaus (Markgrafenstraße 34, 78467 Konstanz)

Kleksy II (Średnie Kleksy) spotykają sie w soboty (10:30-12:00) w Treffpunkt Petershausen (Georg-Elser-Platz 1, 78467 Konstanz)

Kleksy III (Starsze Kleksy) i IV spotykają sie w piątki (15:30-16:30 oraz 16:30-17:30) w Sprachendienst (Wallgutstraße 3, 78462 Konstanz)

 

© 2020 Stowarzyszenie Polskie "Kleks" e.V. Email: info@kleks-konstanz.com Tel: +49 157 75197618