"Krasnoludki" 

Dzieci w wieku przedszkolnym i mniejsze, spotykają się w Treffpunkt Petershausen w trzy soboty w miesiącu. 

 

Zajęcia trwają od godziny 09.30 do 10.30 i od 10:45 do 12:15. O tym, do której grupy dziecko powinno uczęszczać na lekcje, decyduje nauczyciel prowadzący.

"Krasnoludki" spotykają sie w soboty w centrum 

Treffpunkt Petershausen 

Georg-Elser-Platz 1, 78467 Konstanz

 

"Krasnoludki" 

 

Dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym, spotykają się od w Treffpunkt Petershausen co tydzień w soboty. Zajęcia dla najmłodszych odbywają się w następujących grupach:

- Krasnoludki I (Młodsze Krasnoludki) (2-3 lata) 

od 10:00 do 11:00

- Krasnoludki II (Starsze Krasnoludki) (4-6 lat) 

od 11:15 do 12:15

Szkolny plan zajęć został przygotowany zgodnie z planem ferii w niemieckim systemie oświaty w Badenii-Wirtembergii, ze szczególnym uwzględnieniem szkół w Konstancji.

Opłata za semestr wynosi 60 € za pierwsze dziecko oraz 55 € za drugie dziecko (80%). Formularz zgłoszeniowy obejmuje cały rok szkolny, od września do lipca.

Opłaty mogą być uiszczane z góry za cały rok lub za każdy semestr osobno.

Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia stają się automatycznie członkami Stowarzyszenia i zobowiązują się do opłacenia rocznej składki członkowskiej w wysokości 20 €. Nabywają tym samym wszelkie prawa i obowiązki członka stowarzyszenia, m. in. uczestnictwo raz w roku w zebraniu oraz prawo głosu. 

"Krasnoludki" spotykają sie w soboty w centrum 

Treffpunkt Petershausen (Georg-Elser-Platz 1, 78467 Konstanz)

 

 

© 2020 Stowarzyszenie Polskie "Kleks" e.V. Email: info@kleks-konstanz.com Tel: +49 157 75197618