top of page
"Krasnoludki" 

Dzieci w wieku przedszkolnym i mniejsze, spotykają się w Treffpunkt Petershausen w trzy soboty w miesiącu. 

 

Zajęcia trwają od godziny 09.30 do 10.30 i od 10:45 do 12:15. O tym, do której grupy dziecko powinno uczęszczać na lekcje, decyduje nauczyciel prowadzący.

"Krasnoludki" spotykają sie w soboty w centrum 

Treffpunkt Petershausen 

Georg-Elser-Platz 1, 78467 Konstanz

 

"Krasnoludki" 

 

Dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym, spotykają się od w Treffpunkt Petershausen co tydzień w soboty. Zajęcia dla najmłodszych odbywają się w następujących grupach:

- Krasnoludki I (Młodsze Krasnoludki) (3-5 lat) 

od 9:30 do 10:30

- Krasnoludki II (Starsze Krasnoludki) (5-6 lat) 

od 10:45 do 11:45

Szkolny plan zajęć został przygotowany zgodnie z planem ferii w niemieckim systemie oświaty w Badenii-Wirtembergii, ze szczególnym uwzględnieniem szkół w Konstancji.

Opłata za semestr wynosi 60 € za pierwsze dziecko oraz 55 € za drugie dziecko (80%). W tym roku szkolnym Zarząd zdecydował o wprowadzeniu składki miesięcznej (a nie jak do tej pory semestralnej), która wynosi 12€.

Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia stają się automatycznie członkami Stowarzyszenia i zobowiązują się do opłacenia rocznej składki członkowskiej w wysokości 20 €. Nabywają tym samym wszelkie prawa i obowiązki członka stowarzyszenia, m. in. uczestnictwo raz w roku w zebraniu oraz prawo głosu. 

"Krasnoludki" spotykają sie w soboty w centrum 

Treffpunkt Petershausen (Georg-Elser-Platz 1, 78467 Konstanz)

 

bottom of page